Sensibilitatea plantelor

2Parale.ro
Plantele sunt fiinţe vii, care simt de la distanţă simţurile şi trăirile noastre psihice. Atunci când plantele simt că ne apropiem de ele, acestea îşi mişcă frunzele în sus şi în jos. Lucru acesta este întâlnit la o serie de specii de plante floricole cum ar fi : dracena, crinul de cameră, cactusul , leandrul, ficusul, muşcata etc.
Plantele noastre sunt fixate în sol, prin rădăcini firoase, adventive, principale şi secundare.
Rădăcinile pomilor fructiferi, arbuştilor fructiferi  şi a florilor, execută în timpul zilei o mişcare de rotaţie, circulară, transversală şi orizontală lucru confirmat şi de cercetătorii horticultori din întreaga Europă.
Plantele mai execută şi o mişcare prin imbibiţie întâlnită mai ales la frunzele uscate.
Această mişcare apare ca urmare a creşterii în volum a frunzelor şi a fructelor sub acţiunea apei prin imbibiţie.
Mai mult în momentul când plantele îşi mişcă frunzele, ele execută o mişcare de rotaţie orintându-se spre lumină lucru remarcat la florile noastre cultivate la ghiveci, iar pomii şi arbuştii fructiferi execută şi ei o mişcare de rotaţie a frunzelor şi a rădăcinilor,  aceştia înfigându-şi  rădăcinile acolo unde solul este mai bogat în substanţe nutritive şi mai bine lucrat.
Mişcările prin excitaţie la plantele noastre, apar ca urmare a factorilor din mediul înconjurător, a şocurilor provocate de atingerea oamenilor şi a concentraţiei substanţelor foliare şi chimice.
La leguminoase se mişcă frunzele ca urmare a turgescenţei pulvinului. În momentul în care creşte turgescenţa celulelor de pe partea inferioară a pulvinului, limbul frunzelor ia o poziţie orizontală, iar când scade turgescenţa celulelor de pe partea inferioară şi creşte pe partea superioară a pulvinului, frunza de la plăntuţele noastre ia o poziţie verticală.
Sunt cunoscute în literatura de specialitate horticolă două tipuri de mişcări : tropisme şi nastii.
Tropismele sunt mişcări orientate faţă de direcţia şi sensul factorilor externi. După natura excitaţiilor la plante sunt cunoscute mai multe tipuri de tropisme : geotropism, fototropism, higrotropism etc.
Geotropismele sunt mişcări executate de plantele noastre în raport cu gravitaţia pământului. Rădăcina principală şi tulpina principală se va orienta întotdeauna în sens opus una faţă de cealaltă, dar paralel cu direcţia de acţiune a gravitaţiei.
Conform ultimelor cercetări executate în ţara noastră s-a descoperit faptul că rădăcina plantelor se orientează în direcţia centrului de atracţie a pământului, fiind un organ pozitiv, ortogeotrop, iar tulpina de fiecare dată se orientează în sens opus gravitaţiei pământului. Geotropismul este deosebit de important pentru plante, fiindcă tulpinile acestora ies din sol şi se menţin vertical la suprafaţa pământului pe terenuri întinse, degradate, înclinate sau în pantă, iar tulpinile care se culcă la pământ de la ploaie revin imediat la poziţia verticală.  Când noi ne apropiem de  arbori, arbuşti fructiferi şi de flori, aceste plante tremură simţind sentimentele şi gândurile noastre de la mare distanţă.
Noi trebuie să înţelegem simşurile, sentimentele trăirile şi sensibilitatea plantelor peste tot în orice clipă, moment şi anotimp deoarece şi ele sunt fiinţe vii la fel ca şi noi oamenii.

ing horticol diplomat
Laurian Ungurian
Vatra Dornei

Advertisements
This entry was posted in Diverse, Flori. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s